So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Logo

Tâm An

Cung ứng giúp việc theo giờ và giúp việc cố định tại nhà !

Menu
bnc_position_adv_adv_7

DANH SÁCH NHÂN SỰ
Ngày đăng: 07:50:07 26-10-2016
DANH SÁCH NHÂN SỰ
Cô Hà Thị Nhàn - 48t
Quê Thái Bình
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô Nguyễn Thị Thự - 48t
Quê Thái Bình
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô Vũ Thị Vui - 50t
Thanh Hóa
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
 
Cô Phạm Thị Xuân - 48t
Quê Thanh Hóa
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô Bùi Thị Hoa - 40t
Quê Thanh Hóa
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
 
Cô Vũ Thị Nhung - 48t
Quê Ninh Bình
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
 
Cô Đào Thị Hà - 37t
Quê Hưng Yên
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Co Vi Thị Minh - 45t
Que Phú Thọ
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô Hà Thi Chiến - 47tuoi
Quê Vĩnh Phúc
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô Nguyễn Thị Hanh - 50 tuổi
Que Viĩnh Phúc
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô Bùi Thị Huệ - 48t
Quê Thái Bình
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô Phùng Thị Thảo - 52 tuổi
Quê Hà Tây
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô :Đặng Thị Mỳ - 48 tuổi
Quê Thái Bình
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô:Phạm Thị Liên -48t
Quê Thái Bình
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
 
Cô Phạm Thị Sơn - Tuổi 52
Quê Nam Định
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Chi Nguyễn Thị Thơ - 24t
Quê ở Bình Định
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
 
Cô Vũ Thị Hương - 46t
Quê Hải Phòng
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô : Phạm Thị Thắm -Tuổi :50
Quê : Yên Bái
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài
Cô : Vũ Thị Thuận -Tuổi :40
Quê : Thanh Hóa
Kinh nghiệm : Chăm trẻ ,giúp việc gia đình
Nguyện vọng: hiện cô đang mong muốn có công việc ổn định lâu dài

 

Tags:

Hỗ trợ tuyến

Gọi ngay 19006036Hãy gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn dịch vụ giúp việc 19006036 Đặt dịch vụ nhanh